Alimentacioni fond

Alimentacioni fond je institucija koja bi imala za cilj da zaštiti prava dece i obezbedi pravednu isplatu alimentacije. Fond bi pru...