TARIFA O NAGRADAMA I NAKNADAMA ZA RAD ADVOKATA

Objavljena u „Sl. glasnik RS“ br. 43/2023 od 26.05.2023.
STUPA NA SNAGU 03.06.2023.