Aktuelno

Alimentacioni fond

Alimentacioni fond je institucija koja bi imala za cilj da zaštiti prava dece i obezbedi pravednu isplatu alimentacije. Fond bi pružio adekvatnu zaštitu svoj deci a posebno onoj deci koja su u riziku od siromaštva zbog nedostatka plaćanja alimentacije od strane jednog od roditelja i osigurao bi kontinuiranu isplatu kako bi se obezbedilo da deca imaju sredstva potrebna za svoj pravilan razvoj.

Na taj način, fond bi direktno doprineo smanjenju siromaštva među decom i poboljšao njihove životne uslove.

Pored toga, uvođenje Alimentacionog fonda bi olakšalo proces izvršenja sudskih odluka o alimentaciji. Nažalost, trenutni sistem izvršenja često ne uspeva da osigura dosledno plaćanje alimentacije od strane dužnika. Ovo dovodi do situacije u kojoj roditelj koji prima alimentaciju mora sam da vodi pravni postupak kako bi ostvario prava deteta. Osnovanjem Alimentacionog fonda, država bi preuzela obavezu da garantuje redovne isplate, a zatim bi sama vodila postupak protiv roditelja koji alimentaciju ne plaćaredovno ili uopšte.

Konačno, Alimentacioni fond bi imao pozitivan uticaj na pravnu sigurnost u zemlji. Obezbeđivanje efikasnog sistema plaćanja alimentacije i zaštita prava dece poslala bi snažnu poruku da se kršenje ovih obaveza ne toleriše. To bi povećalo poverenje građana u pravosudni sistem i promovisalo vladavinu prava.

Do osnivanja Alimentacionog fonda, roditelji deteta za koje drugi roditelj ne uplaćuje alimentaciju, mogu se obratiti advokatu. Advokat će, nakon proučavanja svakog konkretnog slučaja, u dogovoru sa klijentom, pokrenuti postupak za koji smatra da će biti najefikasniji za naplatu alimentacije i zaštitu prava deteta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *