Aktuelno

Postupanje sa novcem za koji postoji sumnja da je falsifikovan

novac

Izveštaj NBS za 2017.godinu pokazuje da je, u postupku ekspertize novca primljenog pod sumnjom da je falsifikovan, otkriveno ukupno 6.779 komada lažnih novčanica domaćeg i stranognovca. Među otkrivenim falsifikatima dinara većina su novčanice od 500, 1.000 i 2.000 dinara. Oni čine 96,9% svih falsifikovanih dinara. Što se tiče stranih falsifikovanih novčanica, otkriveno ih je 945, od toga 778 novčanica evra, 146 novčanica američkog dolara, 3 falsifikata švajcarskog franka, 10 nemačke marke, 7 britanske funte i 1 australijski dolar. Interesantno je da je kod američkog dolara gotovo isključivo u pitanju apoen od 100 dolara.

Falsifikovani novac mora da se preda bilo kojoj banci, ili MUP-u jer je puštanje takve novčanice u opticaj krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti!

Ukoliko građanin sumnja da je neka novčanica falsifikovana nikako ne treba da je primi zato što nakon prijema i odlaska sa lica mesta teško može dokazati da je primio baš tu novčanicu od baš te osobe. Ukoliko je novčanica ipak primljena ili je građanin naknadno došao do saznanja ili sumnje da je novčanica falsifikovana, dužan je da tu novčanicu preda bilo kojoj banci ili MUP-u uz potvrdu o privremenom oduzimanju.

U slučaju da ekspertiza NBS konstatuje da je u pitanju falsifikat, zadržava je bez naknade a građanin može nadoknadu štete zatražiti od osobe od koje je novčanicu primio. Za uspeh u takvom zahtevu neophodni su dokazi. Ukoliko se ekspertizom utvrdi da je u pitanju original, građanin će dobiti svoj novac natrag.

Ostavite odgovor