Aktuelno

Nove olakšice za preduzetnike

preduzetnici

Registracija firmi elektronski

Firme mogu elektronski da se registruju.Onlajn registracija obuhvata elektronsku prijavu potpisanu kvalifikovanim elektronskim sertifikatom preduzetnika ili ovlašćenog podnosioca prijave, a e-prijava se popunjava u aplikaciji dostupnoj preko portala Agencije za privredne registre, gde je omogućeno i elektronsko plaćanje platnim karticama.

Oslobađanje od plaćanja poreza i doprinosa

Oni pokreću posao mogu da računaju na oslobađanje od plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i poreze na zarade, u periodu od 12 meseci od dana kada je registrovan preduzetnik i to na zaradu preduzetnika i najviše devet novozaposlenih u njegovoj firmi.
Poresko oslobođenje može da ostvari preduzetnik koji je u periodu od najmanje šest meseci neprekidno pre dana registrovanja, kod Nacionalne službe za zapošljavanje bio prijavljen kao nezaposleni.

Bez pečata

Početnici u poslovanju u ovoj godini neće morati da koriste pečat u poslovanju s bankama, a takođe nisu u obavezi da izdaju papirne fakture i dostavljaju ih partnerima poštom već će sve aktivnosti oko naplate posla moći da završe putem elektronskih faktura.

Elektronsko podnošenje novih poreskih prijava

Među drugim elektronskim servisima, za početnike u poslovanju važna vest jeste i mogućnost podnošenja novih elektronskih poreskih prijava – za utvrđivanje paušalnog poreza i za porez na kapitalne dobitke.

Ostavite odgovor